O mnie

mgr Magdalena Borowy

Jestem absolwentką filologii polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, logopedii Uniwersytetu Warszawskiego oraz neurologopedii profilowanej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie. Prowadzę terapię dzieci z zespołem Downa, niedosłyszących, z opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dyslektycznych i zagrożonych dysleksją.

Praca z dziećmi, obserwowanie ich rozwoju, słuchanie pierwszych słów, przeżywanie szkolnych sukcesów daje mi ogromną satysfakcję i mobilizuje do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Nieustannie pogłębiam swoją wiedzę na temat terapii neurobiologicznej poprzez m.in. udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach. Jestem członkiem Polskiego Związku Logopedów. Ukończyłam także staż w wymiarze 100 godzin, z zakresu Metody Krakowskiej.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • I Międzynarodowa Neurobiologiczna Konferencja Naukowa w Krakowie – “Neurobiologiczne podstawy wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych” 
 • “Terapia Neurobiologiczna” – szkolenie z zakresu Metody Krakowskiej
 • “Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji” – szkolenie z zakresu Metody Krakowskiej
 • “Stymulacja lewej półkuli mózgu” – szkolenie z zakresu Metody Krakowskiej 
 • “Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®” – szkolenie z zakresu Metody Krakowskiej
 • “Stymulacja procesów myślenia – kategoryzacje, myślenie przez analogię, myślenie przyczynowo-skutkowe” – szkolenie z zakresu Metody Krakowskiej
 • “Metoda Krakowska w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – warsztat praktyczny”
 • “Ćwiczenia funkcji wzrokowych – rozwojowe programowanie terapii” – szkolenie z zakresu Metody Krakowskiej
 • “Ćwiczenia funkcji słuchowych – rozwojowe programowanie terapii” – szkolenie z zakresu Metody Krakowskiej
 • “Ćwiczenia funkcji motorycznych – rozwojowe programowanie terapii” – szkolenie z zakresu Metody Krakowskiej
 • “Diagnoza i terapia wad wymowy” – szkolenie z zakresu Metody Krakowskiej
 • Warsztaty “Opóźniony rozwój mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne” organizowane przez Polski Związek Logopedów
 • I Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna w Warszawie – “Diagnoza zaburzeń mowy u dzieci – prawidłowe rozpoznanie i skuteczne narzędzia terapeutyczne”
 • II Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna w Warszawie – “Skuteczne narzędzia i metody terapeutyczne w pracy nad zaburzeniami mowy u dzieci i młodzieży”
 • “Diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy – podejście praktyczne” – warsztaty organizowane przez platformę Logopedzi Logopedom
 • “Diagnoza i terapia logopedyczna zespołu Downa” – warsztaty organizowane przez platformę Logopedzi Logopedom 
 • “Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi” – szkolenie z zakresu Metody Krakowskiej
 • “Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu” – szkolenie organizowane przez Fundację Pomoc Autyzm
 • “Projektowanie postępowania terapeutycznego z wykorzystaniem własnoręcznie przygotowanych pomocy dydaktycznych – głoska  [s]” – kreatywne warsztaty logopedyczne organizowane przez Smykoterapię 
 • “Projektowanie postępowania terapeutycznego z wykorzystaniem własnoręcznie przygotowanych pomocy dydaktycznych – głoska  [sz]” – kreatywne warsztaty logopedyczne organizowane przez Smykoterapię 
 • “Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) – diagnoza i terapia” – szkolenie z zakresu Metody Krakowskiej
 • “Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN – terapia i diagnoza” – szkolenie organizowane przez Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu FONETIKA 
 • “Dziecko dwujęzyczne w mojej grupie” – warsztaty organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”
 • “O uszach, diagnostyce słuchu i niedosłuchach – co każdy logopeda wiedzieć powinien” – warsztaty organizowane przez Polski Związek Logopedów
 • “Od niemowlaka do przedszkolaka. O rozwoju mowy dziecka” – szkolenie organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”
 • “Stymulacja rozwoju mowy dziecka niemówiącego” – szkolenie organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”
 • “Niedokształcenie mowy o typie afazji (afazja dziecięca) – diagnoza i terapia” – szkolenie organizowane przez Wydawnictwo WiR
 • “Moje dziecko (uczeń, pacjent) nie mówi! Co to może być? – diagnoza różnicowa zaburzeń rozwoju językowego dziecka” – szkolenie organizowane przez Wydawnictwo WiR
 • “Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych” – szkolenie z zakresu Metody Krakowskiej
 • “Metoda werbo-tonalna. Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego” – szkolenie organizowane przez Polski Związek Logopedów 
 • Konferencja Naukowa w Ciechanowie – “Im wcześniej tym lepiej – diagnoza i terapia małego dziecka z zaburzeniami rozwojowymi”