Skuteczna
terapia logopedyczna

Oferujemy terapię:

DZIECI Z OPÓŹNIONYM ROZWOJEM MOWY
DZIECI Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA
DZIECI Z NIEDOSŁUCHEM
DZIECI DYSLEKTYCZNYCH I ZAGROŻONYCH DYSLEKSJĄ
DZIECI Z WADAMI WYMOWY

Nasz gabinet mieści się
w Pruszkowie pod Warszawą